Мітки: Птичка улетела

И. Творожников “Птичка улетела” (1917)

И. Творожников “Птичка улетела” (1917)